English Svenska

Bohus Environment Protection AB

Gustaf Dalénsgatan 8, Göteborg

info@bohusenvironment.se

Absorbenter


Länsa Eco.Std. CDiam.80mm längd 6 meter
Fiberhölje, handtag med 1 meters mellanrum, karborrbands kopplingar
Absorbent; cellulosafibrer eller bark.

Minilänsa Eco.7505
Diam. 75mm längd 0,5 meter
Fibertex hölje
Absorbent; Ecobark

Länsa Eco.Grb. C. (Green bunkring)
Diam. 150mm längd 6 meter
Fibertexhölje, handtag med 1 meters mellanrum, kätting som ballast.
Specialdesign för max. effektivitet i sjö.
Kopplingar i kardborrband.
Absorbent; Cellulosafiber

Bark-kudde Eco.Pi8
600 x 600mm
Fibertexhölje, handtag
Absorbent; Ecobark