English Svenska

Bohus Environment Protection AB

Gustaf Dalénsgatan 8, Göteborg

info@bohusenvironment.se

Läns & upptagnings system för strömmande vatten


Spill i strömmande vatten ställer speciella krav på såväl utrustning som handhavare. Tillsammans med ORC AB har vi utvecklat ett komplett system av produkter och utbildning för just detta. Systemet ingår ofta i miljöambulansen som är utrustad för en snabb utryckning.