English Svenska

Bohus Environment Protection AB

Gustaf Dalénsgatan 8, Göteborg

info@bohusenvironment.se

Miljöambulanser


Tillsammans med Vattenfall AB, Skellefteå Kraft AB, Räddningstjänsten och kommunen har vi utvecklat Miljöambulansen. Varje ambulans har utrustats för det område den skall verka i, finns det strömmande vatten så finns utrustning för detta, finns sjöar och hamnar eller kustnära vatten, är utrustningen anpassad för detta. Ofta innehåller en Miljöambulans utrustning för flera användningsområden.