English Svenska

Bohus Environment Protection AB

Gustaf Dalénsgatan 8, Göteborg

info@bohusenvironment.se

Om Bohus Environment Protection AB

Kundens kunskap om de problem som skall lösas, vår mer än 20 år långa erfarenhet,
samarbete med räddningstjänster, kustbevakning, MSB, kommuner och industri leder fram
till att vi kan erbjuda effektiva och ekonomiska lösningar. Det är så vi till exempel
utvecklat miljöambulansen, en lösning som fokuserar på att utrustning och utbildning
anpassas till det område miljöambulansen skall verka i och att handhavandet, genom ett
löpande utbildningsprogram alltid kan garanteras.