English Svenska

Bohus Environment Protection AB

Gustaf Dalénsgatan 8, Göteborg

info@bohusenvironment.se

Skimmrar, Power Packs, Pumpar


Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda ett komplett program av skimmrar för olika typer av oljor och kapacitetskrav. Genom våra svenska partners kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för specifika behov.