English Svenska

Bohus Environment Protection AB

Gustaf Dalénsgatan 8, Göteborg

info@bohusenvironment.se

Strömroder ”Boom Vane”


För att enkelt och effektivt kunna sätta ut länsor och ta hand om ett oljespill i floder, älvar och andra strömmande vatten arbetar vi med ORC´s patenterade ”Boom Vane” system.

”Boom Vane” systemet används även i kombination med våra länsor för att svepa olja i hamnar, sjöar eller kustnära vatten.