English Svenska

Bohus Environment Protection AB

Gustaf Dalénsgatan 8, Göteborg

info@bohusenvironment.se

Svepsystem


Tillsammans med våra samarbetspartners, ORC AB, Limeco AB och Oilmek AB har vi för kustbevakningen utvecklat och tillverkat ett svepsystem som använder vår självexpanderande Walboom länsa.